Motordialys:

Omega 907 Engine & compressor flush – fördelar:

-Rengör snabbt och effektivt motorer och kompressorer invändigt från smuts, koks, slam, avlagringar och glykol.
-Ökar motorns livslängd, sänker bränsleförbrukningen och gör den tätare.
-Tystar tickande hydrauliska lyftare.
-Rengör effektivt på bara 10 minuter.

Så fungerar det:

Varje mil produceras smuts och avlagringar i din bils motor. Under loppet av 500 liter bensin tillverkas ca 200 liter vatten, 350 g syror, 600 g slam, 15 liter oförbränt bränsle, 300 g lack och hartser, 250 g olösliga salter, gaser etc.

Mängden som produceras tar vägen någonstans. En del följer med avgaserna, en viss del får plats i filtret, oljan håller en del och resten hamnar i motorn. Ganska snart blir oljan så belastad att funktionen avtar. Avlagringarna fastnar och rörliga delar börjar gå trögt, ventiler och hydrauliska lyftare börjar ticka, kolvringar bränns fast o.s.v.

Omega 907 Engine & compressor flush blandas med den gamla oljan innan olje/filterbytet.
Motorn får sedan gå på tomgång i ca 10 minuter, sedan tappas oljan ur och filtret byts.

Avlagringarna har nu släppt och följer med den gamla oljan ut.
Olje/filterbyte sker sedan på sedvanligt sätt.

Avslutningsvis slår vi alltid i Omega 909 oljeförstärkare, vilket är en oljetillsats som förstärker oljans smörjande/skyddande film ytterligare och bidrar till väsentligt mycket längre livslängd och tystare gång med mindre slitage.