AC-service

Nästan alla bilar har numera luftkonditionering eller AC (Air Conditioning) och det är ett separat system som är både tekniskt komplicerat och kräver specialistkompetens och utrustning för att testa och reparera.

En luftkonditionering består av:
Kompressorn som pumpar runt kylmedel och olja i systemet. Kondensorn tar emot det värmda kylmedlet och kyler ner det med hjälp av en fläkt när bilen står stilla och/eller en kylare som använder fartvinden när bilen rullar. Kondensorn sitter oftast monterad i närheten av bilens vanliga kylare.

Torkfiltret avfuktar och filtrerar kylmedlet.
Förångaren, eller evaporatören, är stället där kylan kommer ut i kupén. Den varma luften tas emot på ena sidan och kall luft lämnar på den andra.
Expansionsventilen ser till att mängden kylmedel är tillräcklig i systemet.
En mängd olika sensorer, termometrar, reläer och spjäll ser till att systemet fungerar som det ska, och att luften kyls på avsett vis.

 

Köldmedium

Det finns idag två huvudtyper av köldmedium för klimatanläggningar i bilar: R134a och R1234yf. Under de senaste åren har R1234yf blivit den vanligaste varianten i nya bilar, då R134a innehåller freon som är skadlig för ozonskiktet. R1234yf har dock en stor och pontentiellt farlig nackdel: Den är väldigt brandfarlig. Vid läckage i AC-systemet har det vid ett flertal tillfällen rapporterats om motorbränder till följd av att R1234yf-gasen antänts.

Ett ökande problem idag är att oseriösa butiker bla på internet säljer köldmedia och uppmanar folk att själva fylla sin AC. Detta kan vara direkt livsfarligt, dels för att den gas man köper som privatperson i många fall är propangas (gasol) som överhuvudtaget inte skall användas i klimatanläggningar, både pga att det skadar anläggningen och framför allt för att det är extremt brandfarligt/explosivt.

Även R134a finns att få tag i på vissa håll, men sällan informeras köparen om att R134a absolut inte får blandas med R1234yf vilket som sagt väldigt många nya bilar är fyllda med från fabrik! Att själv fylla sin AC är alltså både livsfarligt och olagligt!

Vi är certifierade för att hantera och fylla AC-system och har utrustning för gasanalys, så att vi vet vilken gas som skall vara i det aktuella systemet. Vi kan dessutom hitta läckor, då vi har möjlighet att provtrycka systemet innan påfyllning av köldmedia.

Allt detta sammantaget gör att du absolut inte skall laborera med din bils AC på egen hand utan lämna in bilen till en certifierad verkstad om du märker att anläggningen inte fungerar som den skall!

Har din bils AC slutat att fungera eller fått sämre effekt?
Många gånger räcker det med en service för 789:- för att få igång den, boka en tid för en felsökning.