Rättigheter och skyldigheter

From januari 2015 har vi infört några nya rutiner på bägge våra anläggningar.
Dessa har tillkommit både för att skydda dig som kund och oss som företag och är ett krav från försäkringsbolagen pga ökade bedrägerier i samhället som kostar stora pengar varje år – både för verkstäder och kunder.

Den första punkten handlar om kundens ansvar då han/hon lämnar sin bil hos oss:

Då ni lämnar er bil hos oss för ett arbete som beräknas kosta 1.500:- eller mer, så kommer vi att vilja att ni skriver under ett beställningsformulär där ni intygar att:

  •  Vi har rätt att påbörja det avtalade arbetet på er bil. Vad som avtalats kan ni få skriftligt om så önskas.
  • Fordonet är försäkrat och att vi informerats om ev. stöldbegärlig egendom som förvarats i fordonet.
  • Ni av oss erhållit nödvändig information om var och hur bilen kommer att förvaras under tiden den är hos oss.

Vi är MRF-anslutna och jobbar efter deras riktlinjer. Dessa riktlinjer ger dig som kund ett bra konsumentskydd, men för att vi skall kunna uppfylla dessa krav och riktlinjer så behöver vi hjälp från er kunder, dels genom att ni skriver under ovan nämnda avtal, men även genom nedanstående punkter som vi tagit direkt från MRF:S hemsida och som till största delen bygger på punkterna i beställningsavtalet. Texten är något omformulerad för att passa in på vår verksamhet:

Kom på avtalad tid
När du bokar en tid hos oss så kan det ibland vara väntetider. Därför är det viktigt att du kommer till oss vid den tid ni har kommit överens om. Skulle du få problem så ring alltid och meddela detta.

Om du inte dyker upp för ett inbokat arbete, inte meddelar oss och vi inte kan nå dig så har vi rätt att debitera 500:- för detta, då det upptagit en tid som vi kunnat fylla med andra arbeten.

Ta ur värdesaker
När du lämnar bilen hos oss – ta alltid ur värdesaker. Ibland kan bilen stå uppställd på ett sådant sätt så att det går att komma åt den. Har du dyrbar utrustning som inte går att ta ur – berätta detta för den som tar emot bilen.
Det är alltid du själv som ansvarar för värdesaker som lämnats kvar i bilen om du inte upplyst oss om detta och vi accepterat att ta ansvaret genom notering på arbetsordern.

Skriftlig bekräftelse på reparationsuppdraget
Du har rätt till en skriftlig bekräftelse på reparationsuppdraget om så önskas. Bekräftelsen ska innehålla det vi kommit överens om. Det kan vara fråga om felsökning (om det inte är klart vad som är fel), provisorisk reparation eller vilka delar som ska bytas. Se till att du lämnar telefonnummer där du kan nås under reparationstiden om, t ex om tilläggsarbeten behöver utföras.

Prisuppgift
Vi lämnar alltid prisuppgifter innan/i samband med bokning. Om kostnaden överstiger denna uppgift med 15 % så är vi skyldiga att kontrollera med dig innan vi fortsätter arbetet, men vi har som policy att ALLTID informera om det blir ett pristillägg utöver det som beställts och avtalats. Det är därför viktigt att du, när du lämnar in bilen, talar om var man kan nå dig per telefon. Det kan också vara så att man upptäcker andra fel som behöver åtgärdas och som är lika bra att göra samtidigt.

På bilvårdsanläggningen arbetar vi i de allra flesta fall efter färdigspecificerade och redan prissatta program. Det pris ni fått av oss vid bokning är det som gäller, så tillvida att det inte tillkommer något extra under arbetets gång. Om detta inträffar meddelar vi ALLTID detta.

Lyssna på avrådan
Skulle vi avråda dig från att göra en reparation/åtgärd, så lyssna på det. I våra reparationsvilkor ingår nämligen att man ska avråda kunden om kostnaden för reparation överstiger bilens halva marknadsvärde, eller om arbetet inte kan antas vara till någon verklig nytta för kunden.

Detta gäller även på bilvårdsanläggningen – det händer att vi redan i förväg ser att vi inte kommer att kunna åtgärda de problem som kunden har med sin bil, det kan handla om repor som vi ser att vi inte kommer att kunna polera bort eller fläckar som inte kommer att gå bort etc.
Ibland avråder vi helt från att lämna in bilen, ibland kommer vi överens om att försöka, men då informerar vi alltid om att vi är osäkra på hur pass bra slutresultatet kommer att bli.

När skall jobbet vara klart
Redan när du lämnar in bilen så ska du få en uppgift om när bilen ska vara klar. Problem kan uppstå under arbetets gång, därför är det viktigt att det går att nå dig.

Hämta bilen på avtalad tid
Se till att hämta ut din bil på den tid vi kommit överens om. Vi måste veta om vi exempelvis ska låsa in bilen över natten. Blir du försenad – hör alltid av dig.

Betalning
Normalt ska du betala för reparationen/rekonditioneringen i samband med att bilen hämtas ut. Vill du betala på något annat sätt så måste du komma överens med oss om detta när du lämnar in bilen. Vi erbjuder flera betalningsalternativ; kort, kontant, faktura eller delbetalning via Wasa Kredit. Se därför till att göra upp om betalningen i samband med inlämnandet av bilen.

Vi har rätt att ta ut en avgift för förvaring ifall kunden inte hämtar sin bil, eller om en tvist uppstår ang betalning. Fordonet blir i sådana fall kvar hos oss till tvisten är löst och betalningsmöjligheterna utretts.

Garantier
MRF-anslutna företag lämnar alltid garanti på 12 månader eller 1 000 mil (det som först inträffar), på delar och utfört arbete (Gäller verkstadsarbeten).  På vissa delar kan det vara kortare garantitid (kan gälla begagnade delar), i så fall ska du bli upplyst om detta i samband med beställningen av arbetet.

Garantin följer inte med bilen
Skulle du sälja din bil inom 12 månader så är det viktigt att veta att garantin på verkstadsjobbet inte följer med bilen utan gäller bara dig som ägare.

På bilvårdsanläggningen är det lite annorlunda – en rekonditionering är en ”färskvara”. På vissa arbeten, där slutresultatet kan vara svårt att se omedelbart; detta gäller framförallt textiltvättar där vi ibland kan vara osäkra på om vissa fläckar försvunnit förrän tyget är 100% torrt, samt doftsaneringar där viss doft kan kvarstå i slutet av behandlingen för att sedan vädras ut under kommande dagar, så brukar vi om vi är osäkra på resultatet erbjuda ett andra, kostnadsfritt försök inom en vecka. I de fall där detta är aktuellt meddelar vi alltid detta.

Reklamation
Är du inte nöjd med det arbete som vi utfört så ska du alltid vända dig direkt till oss i första hand. Detta bör ske så snart som möjligt. Du kan alltså inte gå till en annan verkstad/bilvårdsanläggning för att få ett garantijobb gjort om du inte kommit överens med oss innan.
Skulle vi av någon anledning inte komma överens kan du alltid kontakta kommunens konsumentvägledare eller Allmänna Reklamationsnämnden.