Om Brilliant Care

Efter att varit återförsäljare för Diamondbrite lackkonservering i 9 år så har vi under slutet av 2013, i samarbete med tidigare svenska agenturen för Diamondbrite och ett antal andra bilvårdscenter runt om i landet som vi samarbetat med under Diamondbrite-tiden,  gått samman under en ny etikett och med en helt ny produktlinje där vår keramiska lackkonserveringsprodukt Brilliant Care Ceramic Protection är kronan i verket.

Denna satsning gör vi gemensamt av flera olika anledningar, där ändrade strukturer i leverenskedjan från Diamondbrites tillverkare Jewelultra inc. är en del av det hela, men även på grund av att vi gemensamt i den tidigare gruppen av samarbetande bilvårdscenter kände att vi ville gå vidare på ett sätt som vi inte riktigt kunde göra tidigare – att bygga upp ett eget varumärke, där vi har större möjlighet att påverka vilka produkter vi vill saluföra och hur kundrelationer  och annat skall genomföras.

Vi kände också att vi ville satsa på en ny, fräsch huvudingrediens, vilket är vår nya keramiska lackkonservering.

Alla vi inom Brilliant Care-kedjan kommer även fortsättningsvis att tillhandahålla Diamondbrite lackkonservering till våra befintliga kunder som behöver ombehandla exempelvis omlackerade delar, alla eftervårdsprodukter finns fortfarande att köpa hos oss och alla garantier gäller precis som tidigare.

Man kommer dock inte att kunna beställa Diamondbritebehandlingar av oss i andra fall än ombehandlingar av redan behandlade fordon där vi har garantiansvar.

Med vår nya keramiska lackkonservering tar vi dessutom steget in i framtiden – Diamondbrite är fortfarande den bästa polymerskyddsprodukten på marknaden och trots att den redan 2004 då vi började att marknadsföra produkten var ”gammal” (tillverkningen startade på -70 talet) så var den ändå bäst. Utvecklingen har dock gått snabbt framåt i och med nanoteknikens frammarsch de senaste åren och på grund av detta kände vi alla att det var dags att hänga med och anamma den nya tekniken.

Vilka fördelar har då de keramiska lackkonserveringarna jämfört med äldre polymerbaserade diton?

De huvudsakliga – och viktigaste – skillnaderna är:

Avsevärt mycket högre glansgrad!

Helt otrolig avrinning som inte mattas ens efter flera års användning av avfettning – utan efterbehandlingsprodukter!

Ger en extremt hård och reptålig yta på din lack.

En och samma produkt används till både lack, rutor och fälgar, vilket ger precis samma skydd, avrinning och hårdhet på alla bilens exteriöra ytor.

 

shield