Länsförsäkringars miljö- och kvalitetscertifiering

Vad är Länsförsäkringars miljö- och kvalitetscertifiering?

Länsförsäkringar gör en satsning på att kvalitets- och miljöcertifiera de bilverkstäder som reparerar kundernas bilar i samband med skador på fordonen. Certifieringen har målet att förbättra miljön, säkerheten och kvaliteten på reparationerna samt att effektivisera dem.

Programmet är ett miljö- och kvalitetssäkringsprogram av de tjänster som försäkringsbolaget upphandlar av anlitade verkstäder. Villkoren styrs mot avtalsvillkoren mellan verkstad och försäkringsbolag. De i programmet ingående delmomenten anpassas så långt det är möjligt, i linje med kraven i moderna kvalitetsledningssystem.

Programmet är ”levande” och kommer över tid utökas till att omfatta samtliga avtalsvillkor.

Därmed är de en del i försäkringsbolagets leverantörsutveckling för att uppnå och säkerställa bästa möjliga effektivitet, kvalitet, säkerhet och miljöprestanda för dessa tjänster, så att felaktiga och potentiellt farligt utförda skadereparationer undviks.

Programmets grundvillkor

För att godkännas och certifieras ska verkstaden uppfylla de grundvillkor som programmet anger. Vissa av villkoren är direkta, d.v.s. verkstaden måste redan vid revision uppfylla dem. Andra ges temporärgodkännande, där verkstaden ges en rimlig respittid för att komplettera.

Vår verkstad är from 2017 certifierad och reviderad i Länsförsäkringars miljö- och kvalitetscertifierings-program (tidigare LUPIN), vilket är ytterligare en trygghet för dig som kund.

 

Läs mer om certifieringen Hos LÄNSFÖRSÄKRINGAR och AUTOTEKNIK.