Kvalitet & miljö

Vårt miljöarbete:

Miljökraven ökar inom alla branscher – inte minst inom vår.
Därför arbetar vi på att certifiera oss inom FR2000.

FR2000 innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet och kan användas av alla typer av organisationer. Uppbyggnaden speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär.

Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

För mer information om FR2000, besök deras egen webplats.

 

Vårt kvalitetsarbete:

In vår FR2000-certifiering ingår förutom miljöarbetet även en kvalitetsmanual som vi arbetar emot. Denna manual är en garanti för dig som konsument att de arbetsuppgifter du anlitat oss för utförs på ett sätt som är arbetsmiljömässigt riktiga och detta i kombination med vårt medlemskap i Motormännens Riksförbund (MRF) gör att du alltid kan lita på att de arbetsuppgifter du anlitat oss på Dahlbergs Bilservice & Rekond för blir utförda på bästa möjliga sätt.

Mer ingående information om denna kvalitetsmanual kommer att läggas upp då certifieringen är färdig.