Godkänd bilverkstad

Vi är sedan januari 2020 Godkänd bilverkstad:

Kort om Godkänd bilverkstad:

 1. Kvalitetsledningssystem – verkstäder ges ett kvalitetsdokument som de sedan implementerar för att säkerställa fackmässighet att alla lagkrav efterföljs och att fastslagna rutiner inte brister
 2. Kontrollföretag (3PK) utför 2 oannonserade stickprovskontroller per mekaniker och år
 3. Verkstaden får kännedom kring resultatet direkt och kan vidta nödvändiga åtgärder vid eventuella avvikelser
 4. Stickprovskontrollerna säkerställer verkstadens arbete och återkopplingen från tredjepartskontrollanten har ett utbildande syfte där regelbundna uppföljningar sker
 5. Ett oberoende kontrollföretag, godkänd av MRF och SFVF, utför årlig kontroll av verkstaden
 6. Om verkstaden godkänns efter den årliga kontrollen, kommer den att publiceras i denna webbportal så att bilägaren kan känna sig trygg i sitt val av verkstad
 7. Verkstaden erhåller en kvalitetsmärkning som visar att den är Godkänd Bilverkstad

Godkänd Bilverkstad – bestämmelser för kontrollmärke
Beskrivning:
Godkänd Bilverkstads kontrollmärke står för kvalitet och kundtrygghet.
Endast fordonsverkstäder som är godkända enligt branschöverenskommelsen Godkänd Bilverkstad
äger rätt att använda kontrollmärket. Märket innebär att verkstaden har bedömts och godkänts
enligt överenskommelsen för Godkänd Bilverkstad som är en specifikation av krav på
kontrollprogram för bilverkstäder som servar och reparerar person- och transportbilar upp till 3,5
ton, samt husbilar klass II upp till 5 ton. Varje kontrollmärke är unikt för den verkstad som blir
Godkänd Bilverkstad.
När en verkstad erhåller ett godkännande inrapporterat från ett av MRF och SFVF godkänt
kontrollföretag kommer nämnden för Godkänd Bilverkstad att tillhandahålla och skicka ut
nedanstående kontrollmärke till verkstaden i digital form.
Kontrollmärket som används kan också vara i gråskala eller transparent beroende på i vilket
sammanhang det används.
Bestämmelserna för kontrollmärket Godkänd Bilverkstad gäller för företag som är på väg att ansöka
om att bli Godkänd Bilverkstad eller som har blivit godkända. Bestämmelserna innehåller bland annat
information om ansökan, skötsel, användning och missbruk.
Inledning

 1. Bestämmelserna tillämpas på företag som beviljats eller ansöker om att bli Godkänd Bilverkstad.
  Som en del av Godkänd Bilverkstad förbinder deltagande företag att följa bestämmelserna i detta
  dokument.
  Definitioner
 2. Bestämmelserna avser det varumärkesskyddade kontrollmärket Godkänd Bilverkstad.
  Ansökan och godkännande
 3. Ansökan om att bli Godkänd Bilverkstad sker automatiskt då verkstaden bokat sin första årliga kontroll och blivit godkänd av det kontrollföretag som utsetts av MRF och SFVF. Ansökan görs av kontrollföretaget till nämnden för Godkänd Bilverkstad. Verkstaden kommer sedan av nämnden erhålla ett unikt kontrollmärke som utlånas på obestämd tid så länge som verkstaden uppfyller aktuell kravspecifikation för Godkänd Bilverkstad. Kontrollmärket uppdateras årligen av nämnden för Godkänd Bilverkstad. Godkänd Bilverkstad kommer automatiskt skicka ut kontrollmärket i digital form till den e-postadress hos verkstaden som kontrollföretaget rapporterat in till Godkänd Bilverkstad. Med det digitala utskicket kommer även de här bestämmelserna bifogas. Om ansökan ej är fullständig kan tiden för behandling av ansökan komma att förlängas.