Olika typer av lackskydd

Utvecklingen inom lackskydds/konserveringsprodukter går ständigt framåt. Vi är nu framme vid den tredje generationen bland dessa sedan man först började ta fram produkter för att skydda och vårda lackerade ytor – ett arbete som började i princip samtidigt med bilens födelse.
Nedan hittar ni en beskrivning av dessa tre generationers produkter och en beskrivning av dess skyddsförmåga:

Vax:  
Vax är den ursprungliga skyddsprodukten för lackerade ytor och har i princip funnits med i bilden sedan bilen uppfanns, dock i olika sammansättningar.

Bilvaxets innehåll kan ha sin grund i såväl solrosolja som bivax, kokosfett, bananolja m.m. Även Carnauba används i en del vaxer för att öka hållbarheten.
Bilvax ger en mycket blank, fin yta med bra avrinning, men hållbarheten avtar snabbt och skyddet mot surt nedfall och UV-strålning är i princip obefintligt.
Hållbarheten är allt ifrån 1 till 6 månader beroende på kvalitéten på vaxet.

En del vaxprodukter innehåller silikon, vilket ger en bra glans och bra avrinning, men dessa produkter avråder vi helt ifrån, då silikonet i värsta fall kan tränga rakt igenom lackeringen och ända ner i plåten, vilket i princip omöjliggör omlackering om detta skulle behövas.

Polymerskyddsprodukter:
TEFLON eller P.T.F.E är relativt vanligt förekommande i proffessionella lackskyddsprodukter.
P.T.F.E blev utnämnt som världen glattaste produkt i slutet av 80-talet i Guinnes rekordbok.
Hållbarhet, avrinning och skydd är relativt bra, men risken för problem vid omlackering är den samma som för silikon.
Det finns även ett flertal polymerbaserade lackskydds- och konserveringsprodukter utan P.T.F.E, vilket är att föredra enligt oss pga ovan nämnda risker. Gemensamt för alla polymerprodukter – vilken har varit den dominerande gruppen av lackskyddsprodukter sedan slutet av sjuttiotalet – är att hållbarheten är förhållandevis bra, vilket även
gäller skyddet mot UV-strålning och nedfall från luften, även om det är mycket stor skillnad mellan olika fabrikat.
Vissa fabrikat håller utan problem i sex år eller mer utan uppgraderingar, medan andra bara håller i 1-3 år och måste därefter kompletteras.

Keramiskt lackskydd:
De keramiska lackskydds/konserveringsprodukterna, där vår Brilliant CARE Ceramic Protection är en av dem, tillhör den tredje och senaste generationen.
Hur bra vidhäftning och sammanhållning ett lackskydd har är avgörande för hur länge ett skydd håller.
Brilliant CARE Ceramic Protection når en pennhårdhet på hela 6-9H.
Molekylerna i de keramiska lackskyddsprodukterna är mycket kortare än i t.ex. polymerkedjor och får därmed en mycket starkare bindningsförmåga dessa.
Molekylernas bindning till varandra blir upp till 1000-tals fler än i andra skydd.
Det har också en mycket högre tvärbindningstäthet vilket gör att det får mycket tätare förankring i lacken.
De keramiska lackskyddsprodukterna är ogenomträngligt för i princip alla typer av lösningsmedel, så som bensen,toluen, VM o P nafta, mineralterpentin,xylen och aceton.
De har också mycket bättre reptålighet än andra produkter tack vare den hårda ytan.
Brilliant CARE Ceramic Protection kommer med en garanterad hållbarhet på minst 6 år, ingen återbehandling krävs.
Vi rekommenderar detta skydd till nya bilar och även till er som tänker behålla er bil några år och vill slippa att vaxa och polera, men ändå vill ha en blank och fin bil som är lätt att hålla ren.