Lackkonservering

Den lackkonservering vi marknadsför heter Brilliant Care Ceramic Protection.

En lackkonservering innebär att lacken konserveras i det skick den var vid konserveringen.

På grund av detta måste man alltid se till att lacken är i bästa tänkbara kondition innan den konserveras. Detta innebär att på ett begagnat fordon måste lacken ofta poleras innan behandlingen.

Vad är då Brilliant Care Ceramic Protection?

Brilliant Care Ceramic Protection tillhör tredje generationen lackskyddsprodukter och är en sk. keramisk lackkonservering. Fördelen med dessa gentemot den äldre sortens polymeriska lackskyddsprodukter är framförallt den ökade avrinningsförmågan och den otroligt hårda ytan.

Som auktoriserat Brilliant Care-center marknadsför vi alltså den i särklass hårdaste och hållbaraste lackkonserveringstypen på marknaden, en konservering som tål alla typer av avfettningar och rengöringsprodukter och kommer med en garanti på sex år utan uppgraderingar.

En behandling går till så att bilen rengörs enligt momenten beskrivna under avdelningen ”Handtvätt”, är det en begagnad bil kontrolleras lackens kondition för att avgöra om polering är nödvändig. Även fabriksnya bilar kontrolleras, då det inträffar att även dessa behöver poleras bitvis, då repor och föroreningar kan ha inträffat under transport.

Efter att detta är utfört, torkas hela bilen av med ett speciellt rengöringsmedel som effektivt avlägsnar alla spår av eventuella tidigare vaxningar, asfalt och andra föroreningar. Det avslöjar också ”bilhandlarbluffar”, dvs att mindre skavanker på nya bilar döljs med vax. Om sådana skador upptäcks, åtgärdas dessa innan behandlingen fortgår.

Efter denna grundliga genomgång av lackens kondition, appliceras själva lackkonserveringen. Detta utförs för hand, där stor noggrannhet vad gäller fullständig täckning av lacken erhålles.
Konserveringen torkas sedan av för hand med mikroduk.

Sedan 2017 marknadsför vi även en variant med dubbla lager keramiskt skydd, Brilliant Care Rubin Protection, där vi utöver Ceramic även lägger en keramisk top protection för ytterligare hårdhet och glans.

 

Härdningen på de keramiska produkterna är progressiv, dvs att full hårdhet och glans uppnås först efter 24-48 timmar. Under de första sex timmarna bör ytan ej utsättas för väder och vind, vilket gör att vi alltid vill ha kvar bilarna över natten i samband med behandling.