Olika typer av avfettning:

Många gånger hör man klagomål på vissa sorter av avfettningar och att de inte löser smuts som utlovat.
Lika ofta beror det misslyckade resultatet på att personen i fråga använt fel typ av avfettning till fel typ av smuts!

Avfettning kan delas in i tre olika kategorier: Petroleumavfettning  (ett annat vanligt förekommande namn som syftar till samma sak är kallavfettning), Alkalisk avfettning och Micro-avfettning.

Vi kommer nedan att reda ut begreppen om dessa tre typer.

Petroleum/kallavfettning:

Som namnet antyder är petroleumavfettningen baserad på petroleum; i detta fall nafta. Den har en karakteristiskt stark doft på grund av den höga halten aromatiska kolväten. Nuförtiden har det blivit vanligt med mer lågaromatiska varianter baserade på n-paraffin i kombination med en lägre andel nafta. Dessa avfettningar har i många fall även en tillsats av alkohol för att förstärka effekten och doftar väsentligt mycket mindre än den högaromatiska varianten.

Användningsområdet är fet smuts, såsom olja, fett och tjära/asfalt.

Denna avfettningstyp är inte vattenspädbar, vilket gör att den måste användas på torra ytor för att ge full effekt.

Alkalisk avfettning:

Alkalisk avfettning är en avfettningstyp med ett ph-värde som ligger över 7.
Den löser INTE tjära/asfalt, men är däremot effektiv på damm, ”vanlig” smuts och organiska föroreningar som trädsav och insekter. Den späds i de flesta fall med vatten – på bensinmackar och liknande kan dessa ofta köpas färdigspädda, under namn som ”miljöavfettning” m.m. Detta är en sanning med modifikation – den är bättre för miljön än petroleumavfettningen, men inte alls oskadlig. Dessutom lämpar den sig inte till alla typer av rengöring och många irriterar sig också på denna typ av avfettning och avfärdar den som dålig vid de tillfällen då personen i fråga utan resultat försökt tvätta bort asfaltsprickar från sitt fordon.

Generellt sett är avfettningen i många fall inte alls dålig – möjligen kraftigt utspädd – men promblemet ligger snarare i att den använts på smuts som denna typ av avfettning inte klarar av att lösa.

Micro-avfettning:

Micro-avfettningen – eller microemulsion – är lite förenklat en kombination av petroleum/kallavfettning och alkalisk avfettning.

Det innebär att den är både vattenspädbar och även förrutom ”vanlig” smuts tar bort asfalt/tjära.
Vår erfarenhet är dock att enbart microavfettning ofta inte räcker för att ta bort större mängder asfalt/tjära, vilket gör att vår rekomendation ändå är att använda den i kombination med en
petroleum/kallavfettning för allra bästa resultat.