Doftsanering

Vi utför doftsaneringar för att avlägsna dofter så som rök, djurdofter, mögel etc.
Detta sker ofta genom en kombination av flera olika metoder:

Ozonbehandling: Ett aggregat som producerar industriellt ozon placeras i det fordon som skall behandlas.
Ozonet oxiderar luften i fordonet och bryter på detta sätt ner de beståndsdelar som orsakat den dåliga lukten.

Ozonaggregat finns i oilka storlekar och med olika hög kapacitet. Det aggregat vi använder är ett Airmaster OMX-100 som är väl lämpat för mindre ytor så som bilkupéer.
En behandling tar minst 24 timmar, ofta längre vid svåra doftangrepp.

”Doftbomber”
En rengöringsmetod som är effektiv för att rengöra luftkanaler vid allergisaneringar. En aerosolbehållare med bakteriedödande och doftabsorberande medel med låsbar ”avtryckare” placeras i bilen medan motorn är igång med full värme och fläkt och med ventilationen ställd på återcirkulation, detta gör att gasen sugs genom ventilationssystemet och desinficerar detta. Då behållaren är tom låter man systemet fortsätta att cirkulera ytterligare en stund och sedan vädrar man ur bilen.

För alla typer av doftsaneringar gäller den enkla sanningen att källan till doften måste avlägsnas så mycket det bara går innan behandlingen. Om inte så kommer doften snart tillbaka igen.

Doftsaneringar är ofta bland de mest komplicerade arbetsuppgifter vi stöter på, då det i många fall är otroligt svårt att avlägsna alla doftkällor.

Exempel på riktigt svåra dofter:

Sur mjölk: Utspilld mjölk i tjocka golvmattor kan ofta kräva en total demontering av mattan ur fordonet, varefter
denna genomspolas med vattenslang och bakteriedödande medel. Därefter kan man behöva köra en ozonbehandling i två omgångar, en med mattan urtagen och en andra gång då den torkade mattan monterats igen.

Bensin: Liksom med mjölk så bör man spola igenom mattan, men i detta fall med petroleumavfettning som rengöringsmedel, då denna löser bensinen. Även efter upprepade ozonbehandlingar brukar en svag doft kvarstå. I de flesta fall vädras det sista ur så småningom om man lyckats avlägsna källan.

Andra dofter som är något lättare att få bukt med är:

Röklukt: Här klarar man sig ofta med ozonbehandling.
Möjligen kan man få upprepa behandlingen en gång efter några dagar, då man sällan känner något direkt efter behandlingen utan viss doft kan snarare ”krypa” tillbaka då man rör sig i sätten och liknande.

Djurlukt: Här brukar problemet ofta ligga i att få bort källan till doften, men detta brukar gå att ordna med textiltvätt och tvätt av bagagerumsbeklädnad följt av en ozonbehandling.

Oavsett doft, så brukar vi komplettera med en behandling med en ”doftätande” spray som desinficerar och avlägsnar doft. Detta pga att ozonaggregatet lämnar en egen doft, vilken försvinner snabbare på detta sätt.